عشق من

                                                **عشق من**

                                                          من ناخواسته پا نهادم
 
                                                                بر این کره ی خاکی

                                                                    ناخواسته بزرگ شدم
 
                                                                           در این روزگار بی وفایی

                                                                               ناخواسته عاشق شدم

                                                                            عاشق تو که نمی دانی

                                                                            ولی امروز 

                                                                      من خواستم
 
                                                                خواستم با تو باشم

                                                               تا ابد

                                                           ای عشق جاودانه ی من...

                                          تنها1391/5/24

/ 0 نظر / 4 بازدید