ازدواج

 
قـــرآن
       شــمـعـدان
                    آیــنــه
                             دوصندلی خالی
                                              ســفــیــدپـوش
                                                    من و تو را صدا میزند!
 
             ومن با تو
                  دست در دست هم
                               می نشینیم
                                        بر این صندلی تقدیر
                                                         برای عهد بستن
 
               عــهـدی الــهـی
                           عهدی مادام العمر
                                          وحالا من در انتظار
                                                          در انتظار شنیدن یک کلمه
 
                                            ***بـــــــــــــلــــــه***
 
                واین به یاد ماندنی ترین کلمه ی زندگیم
                      واین لحظات
                               تاریخی ترین لحظات عمرم...
 
                                           می پیچد در فضا
                                                 صدای دست هایی که کف میزنند
                                                           و لبهایی که فریاد میزنند
                                                                 مـــبــــارکـــــــ بــــاشـــــد
 
                 ومن
                      لبخند بر لب
                             دیدگانم خیس
                                     از شوق این پیوند...
 
                  سلام بر تو
                    ای بانوی اسمانها و زمین
                                  سلام بر تو
                                             ای بانوی من
                                                       خوش امدی به سرنوشت من....
 
                                                                                        امین  25/7/1391
/ 4 نظر / 4 بازدید
چشم آبی

آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم که تمامي دربهاي باز، بر روي پاشنه انتظار پوسيدند ::

هیشکی

مبارکه پس زود بابا شدیا

نیره

این شعر ها رو خودتون گفتید؟؟

نیره

این شعر ها رو خودتون گفتید؟؟