*دلـــتـــنـــگــی*در خلوت خویش

شعله میکشد از درون

قلبم

همچو آتش ابراهیم

و چشمانم

نم نم شروع به باریدن میکند

تا مرهمی باشد

بر این سوختن!

و یخ میزند لبانم

در این هوای سرد تنهایی

ومن غرق سکوت میشوم

در نبود بودن تو...

و این شبهای من است

شبهای دلتنگی

دلتنگی فراق تو

ای عشق جاودانه ی من

تنها1391/4/22

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
پیامک رایگان 100 درصد مجانی

پیامک رایگان 100 درصد مجانی امتحان کنید ضرر نداره نوشتن پیامک تا 3 پیام عجله کنید http://musiq1.tk/ پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی

پیامک رایگان 100 درصد مجانی

پیامک رایگان 100 درصد مجانی امتحان کنید ضرر نداره نوشتن پیامک تا 3 پیام عجله کنید http://musiq1.tk/ پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی پیامک رایگان 100 درصد مجانی