روزهــــای عـــاشـــقـــــی

روزهای عاشقی
 
شکوفه می زند لبخند
 
بر لبانم
 
ز شوق دیدارت
 
و سرازیر میکند
 
چشمه ی عشق را زدیدگانم
 
چهره ی زیبایت
 
و مرا زخود بی خود میسازد
 
طنین صدایت
 
و مدهوش میکند
 
عطر اندامت
 
ومن هر روز؛عاشق تر از دیروز
 
می مانم در کنارت
 
تا ابد
 
ای بانوی من...
 
امین 10/9/1391
/ 0 نظر / 15 بازدید