**نمیشود بدون تو**

میشود بدون تو تنهایی
 
در این دنیای بزرگ!؟
 
نه؛نمیشود...
 
میشود خوابید
 
بدون نوازش تو!؟
 
نه؛نمیشود...
 
میشود تنها پرکشید
 
رفت و به عرش خدا رسید!؟
 
نه؛نمیشود...
 
میشود بدون تو تحمل کرد
 
سکوت وهم آلود شب را!؟
 
نه؛نمیشود...
 
نه نمیشود بدون آغوش تو
 
 آواره نبود...
 
نه نمیشود بدون تو
 
نفس کشید و زنده بود...
 
ای بانوی من....
 
امین  27/8/1391
/ 0 نظر / 39 بازدید