**خسته ام**

ناله و فریاد و وداع

خسته از این همه سکوت

مردمان دل آشفته وامانده در "هبوط"

خسته از این همه خرافات

تقدیر با این همه مکافات

خسته از بازی سرنوشت

خدایا؛نمیشد ایا به جز این نوشت!؟

28/1/91(تنها)http://sookoott.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 6 بازدید